Technologie voorzien: (Geen ondersteuning!)

Handelsrecht. Binnenkomst:

Afwijzing van aansprakelijkheid

De auteur is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud, Nauwkeurigheid, Tijdigheid, Betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. Betalingen of financiële diensten worden niet door de auteur zelf aangeboden en verwijzen naar partnerlinks of gelieerde ondernemingen.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade, die het gevolg zijn van toegang of gebruik of. Het niet gebruiken van de gepubliceerde informatie, veroorzaakt door misbruik van de verbinding of technische fouten, zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dit te doen, Wijzig delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging, te voltooien, om de publicatie te verwijderen of tijdelijk of permanent stop te zetten.

 

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen naar en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid en elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

 

Auteursrechten

De opstellers- en alle andere rechten op inhoud, Afbeeldingen, Foto's of andere bestanden op de website behoren exclusief toe van het bedrijf Filedesign Informatikof de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van elementen moet vooraf schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.

 

Gegevensbescherming

Gebaseerd op artikelen 13 de Zwitserse federale grondwet en de gegevensbeschermingsbepalingen van de federale regering (Wetgeving inzake gegevensbescherming, DSG) Iedereen heeft recht op bescherming van zijn privacy en bescherming tegen misbruik van zijn persoonsgegevens. We houden ons aan deze voorschriften. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.

We werken hard samen met onze hostingproviders, de databases zo goed mogelijk tegen ongeautoriseerde toegang, Verliezen, Bescherm misbruik of namaak.

Bij het bezoeken van onze website kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen in logbestanden: IP Address, Datum, Tijd, Browserverzoek en algemeen. verzonden informatie over het besturingssysteem of. Browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistiek, anonieme evaluaties, zodat trends herkenbaar zijn, die we kunnen gebruiken om onze aanbiedingen dienovereenkomstig te verbeteren.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde. „Cookies“, Tekstbestanden, die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, Google zal uw IP-adres echter vooraf inkorten binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website, om uw gebruik van de website te evalueren, Om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook de gegevens vastleggen die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. De huidige link is http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Voorwaarden van Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/de.html