Çok sayıda tanışma platformu ve uygulaması var, Tinder veya ElitePartner gibi, ama verimlilikleri hakkında şüphe var, en azından Yonatan Ben Shimon'u düşünüyor, tanışma platformunun mucidi Matchpool.
Kaynak: BTC Yankı