Ước tính Clif Highs, rằng giá bitcoin sẽ đạt mức giá ba ounce vàng trong năm tới có vẻ kỳ quái với một số người, nhưng không có gì là không thể
Nguồn: Tiếng vang BTC