Bệnh viện Abid ở Pakistan là bệnh viện châu Á đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
Nguồn: Tiếng vang BTC