Đề xuất lập pháp để ngăn chặn tấn công blockchain đã bị từ chối ở Arizona.
Nguồn: Tiếng vang BTC