Chuyển đổi Bitcoin sang Dash

Thay đổi BTC của bạn thành DASH một cách nhanh chóng

Dấu gạch ngang là gì?

Tiền điện tử (DASH) sử dụng một cách tiếp cận thuật toán băm mới, với nhiều thuật toán băm khoa học mới cho bằng chứng công việc. DASH đặt mục tiêu trở thành loại tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư đầu tiên với các giao dịch được mã hóa hoàn toàn và giao dịch khối ẩn danh, tính năng này được gọi là PrivateSend và có thể được tìm thấy trên ví Dashcore chính thức.

PrivateSend kết hợp các đồng DASH của bạn với những người dùng khác cũng đang sử dụng tính năng này vào thời điểm đó, làm cho các giao dịch của bạn không thể truy cập.

Người dùng cũng có thể kiếm phần thưởng DigitalCash bằng cách lưu trữ một nút chính để giúp duy trì Blockchain. Một người phải có số dư ít nhất 1000 DASH để lưu trữ nút chủ Dash, tài sản thế chấp này là cần thiết để tránh 51% các cuộc tấn công vào mạng.