Chuyển đổi Bitcoin sang Dash

Thay đổi BTC của bạn thành DASH một cách nhanh chóng

Dấu gạch ngang là gì?

DigitalCash (DASH) sử dụng một cách tiếp cận thuật toán băm mới, với nhiều thuật toán băm khoa học mới cho bằng chứng công việc. DASH đặt mục tiêu trở thành loại tiền mã hóa tập trung vào quyền riêng tư đầu tiên với các giao dịch được mã hóa hoàn toàn và giao dịch khối ẩn danh, this feature is called PrivateSend and can be found on the official Dashcore wallet.

PrivateSend mixes your DASH coins with other users who are also using this feature at the time, làm cho các giao dịch của bạn không thể truy cập.

Người dùng cũng có thể kiếm phần thưởng DigitalCash bằng cách lưu trữ một nút chính để giúp duy trì Blockchain. Một người phải có số dư ít nhất 1000 DASH để lưu trữ nút chủ Dash, tài sản thế chấp này là cần thiết để tránh 51% các cuộc tấn công vào mạng.