Chuyển đổi Bitcoin sang ZCash

Thay đổi BTC của bạn thành ZEC một cách nhanh chóng

ZCash là gì?

ZCash là một loại tiền điện tử hướng đến sự riêng tư. Nó sử dụng Equihash như một thuật toán, đó là thuật toán Proof of Work cứng bộ nhớ không đối xứng dựa trên bài toán sinh nhật tổng quát. Nó dựa vào các yêu cầu RAM cao để làm tắc nghẽn việc tạo ra các bằng chứng và làm cho sự phát triển ASIC không khả thi.

ZCash sử dụng các kiến ​​thức không tương tác về kiến ​​thức không tương tác (zk-SNARK) để đảm bảo rằng tất cả các thông tin (người gửi, người nhận, đạn) được mã hóa, không có khả năng chi tiêu gấp đôi. Thông tin duy nhất được tiết lộ về các giao dịch là thời gian chúng diễn ra.

Chặn dữ liệu thám hiểm từ https://explorer.zcha.in/