Tỷ giá hối đoái đạt kỷ lục mới bằng euro. 2016 đồng tiền kỹ thuật số đã thành công hơn đáng kể so với các cơ hội đầu tư khác; tuy nhiên, rủi ro là rất lớn.
Nguồn: LÀM Bitcoin