Sau cú sốc đầu tiên đã qua, khối lượng giao dịch bitcoin chuyển đến nơi khác, nơi bạn vẫn có thể hành động không bị xáo trộn.
Nguồn: Tiếng vang BTC