Có rất nhiều nền tảng và ứng dụng hẹn hò, như Tinder hoặc ElitePartner, nhưng có nghi ngờ về hiệu quả của họ, ít nhất là nghĩ Yonatan Ben Shimon, người phát minh ra nền tảng hẹn hò Matchpool.
Nguồn: Tiếng vang BTC