Họ cùng nhau phát triển một chương trình, có thể được sử dụng để giao dịch với công nghệ blockchain. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để đi vào thực tế.
Nguồn: LÀM Bitcoin