Bitcoin có giá trị hơn 50 Hàng triệu euro đã bị bắt bởi những người vô danh trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào tuần trước. Bây giờ nền tảng lại hoạt động trở lại. Tất cả các nhà đầu tư phải trả cho tổn thất.
Nguồn: LÀM Bitcoin