“Để sử dụng blockchain trong khu vực doanh nghiệp, giống như nhiệm vụ, để lấp đầy một khoảng trống tròn bằng một mảnh vuông của câu đố” – Có đúng không, rằng blockchain và chủ nghĩa tư bản mâu thuẫn với nhau, hoặc chúng ta sắp phải đối mặt với cuộc cách mạng kinh tế?
Nguồn: Tiếng vang BTC