Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ từ chối quỹ chỉ số của anh em doanh nhân Winklevoss. Họ muốn thiết lập đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin trên thị trường tài chính.

Nguồn: LÀM Bitcoin